کسب مقام سوم مسابقات آبرسانی آتشنشانی استان تهران توسط تیم آتش نشانی شهرداری پرند

در مسابقات آبرسانی آتشنشانی استان تهران که 18 مهر ماه 97 برگزار شد، تیم  آتش نشانی شهرداری پرند موفق به کسب مقام سوم این مسابقات شد.
در این مسابقات تیم آتش نشانی شهریار و تیم وحدیه مقام های اول و دوم را کسب نمودند.
گفتنی است که این مسابقان بین 32 تیم از شهرداری های استان تهران برگزار گردید.

پرند


منبع این نوشته : منبع
مسابقات ,مقام ,شهرداری ,تهران ,استان ,استان تهران ,نشانی شهرداری ,شهرداری پرند ,آتشنشانی استان ,آبرسانی آتشنشانی ,آتشنشانی استان تهران ,آبرسان